PROJEKTET    DELTAGARE I NÄTVERKET    HUR MAN GÅR MED    KONTAKTA OSS
 
Driver du ett hotell, bed&breakfast eller vandrarhem och vill minska miljöpåverkan för att kunna erbjuda en grönare turism?

PRENUMERERA!Prenumerera på RELACS
nyhetsbrev för att
få nyheter gratis
Namn 
E-post 
PROJEKT & TJÄNSTER

Här presenteras det europeiska projektet RELACS, Förnybar energi i turistanläggningar (REnewabLe energy for tourist ACcomodation buildingS), som finansieras inom ramen för programmet Intelligent Energy Europe. För att skapa goda villkor och uppmuntra turistnäringen att investera i energieffektivisering och förnybar energi kommer projektet att...
services
© Copyright 2016 RELACS.EU All rights reserved worldwide - Email: info@relacs.eu - Website: http://www.relacs.eu | Disclaimer | Credits

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.